VI. OSOBY UCZESTNICZĄCE W PRACACH NAD STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RADNI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

1. Sylwia Adolf
2. Alfred Bąk
3. Paweł Bomba
4. Zbigniew Bomba
5. Jerzy Ciba
6. Andrzej Dobrzański
7.  Marek Fabryczny
8. Janusz Frąckowiak
9. Tadeusz Fudała
10. Marian Gajda
11.  Jerzy Guła
12. Marian Jarosz
13. Andrzej Kampa
14. Antoni Karbowski
15. Sergiusz Karpiński
16. Jacek Kasprzyk
17. Marcin Kędracki
18. Lucjan Kępka
19.  Danuta Kieljan
20. Paweł Kilarski
21. Izabela Kloc
22.  Zygmunt Klosa
23.  Antoni Kobielusz
24. Jacek Kocjan
25.  Stanisław Kowarczyk
26. Maciej Krzanowski
27. Marek Lewandowski
28. Alojzy Lysko
29. Karol Łużniak
30. Zygmunt Machnik
31. Cecylia Machulska
32.  Piotr Mateja
33. Roman Mirski
34.  Sławomir Ogórek
35. Wiesław Okoński
36.  Jan Olbrycht
37. Andrzej Osiecki
38. Ryszard Ostrowski
39. Kazimierz Pankiewicz
40. Elżbieta Pierzchała
41. Jerzy Pistelok
42.  Zbigniew Podraza
43. Adam Rams
44. Romuald Romuszyński
45. Jadwiga Rudnicka
46. Jan Rzymełka
47. Mirosław Sekuła
48. Bożena Siedlecka
49. Andrzej Sikora
50. Andrzej Skowroński
51. Ireneusz Skubis
52. Leokadia Sobczyńska
53. Czesław Sobierajski
54. Zenon Soluch
55. Grażyna Staniszewska
56. Wojciech Szarama
57. Andrzej Szczepański
58. Jerzy Szpineter
59. Grzegorz Szpyrka
60. Jan Szwarc
61. Bernard Szweda
62.  Sebastian Szymonik
63. Teresa Śliwa
64. Marta Świerniak
65. Alina Świeży
66. Krzysztof Tabaka
67. Tomasz Tomczykiewicz
68. Marek Trombski
69. Michał Urban
70. Zbigniew Wieczorek
71. Mieczysław Wyględowski
72. Mariusz Wyleżoł
73. Zbyszek Zaborowski
74. Henryk Zaguła
75. Czesław Żelichowski

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

Jan Olbrycht - Marszałek Województwa Śląskiego

Lucjan Kępka -Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego

Grzegorz Szpyrka - Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego

Jerzy Guła - Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Waldemar Jędrusiński - Członek Zarządu Województwa Śląskiego

KOMITET STERUJĄCY:

Jan Olbrycht - Marszałek Województwa Śląskiego

Lucjan Kępka - Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego

Jerzy Guła - Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Janusz Frąckowiak - Przewodniczący Komisji Planowania i Realizacji Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Śląskiego

GŁÓWNY KONSULTANT DS. STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik - Akademia Ekonomiczna w Katowicach

EKSPERT UNII EUROPEJSKIEJ

Lionel Rimoux

ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

Bogumił Szczupak - Kierownik Zespołu Zadaniowego

1.

Baksik Andrzej Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

2.

Bieńkowska Elżbieta Dyrektor Biura d/s Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

3.

Chrapek Andrzej Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

4.

Domagalski Grzegorz Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

5.

Drewniak Grażyna Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Nadzoru Założycielskiego i Przekształceń Własnościowych śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

6.

Ginda Stanisław Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej

7.

Ginko Łucja Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

8.

Glücksman Tadeusz Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

9.

Kamiński Zbigniew Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział Katowice

10.

Konopka Zygmunt Dyrektor Wydziału Architektury, Gospodarki Przestrzennej, Katastru i Nieruchomości śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

11.

Kopicera Barbara Dyrektor Wydziału Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

12.

Kudła Jacek

Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

13.

Kuźnik Florian Akademia Ekonomiczna w Katowicach

14.

Kwiatek Waldemar Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach

15.

Markiel Tamara Dyrektor Biura ds. Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

16.

Misiewicz Halina Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

17.

Owczarek Jacek Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

18.

Pawłowska Anna Dyrektor Wydzialu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

19.

Podsiadło Paweł Konsultant z firmy HALCROW Polska

20.

Pol-Błachut Teresa Dyrektor Wydziału Skarbu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

21.

Raczek Janusz Dyrektor Biura ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

22.

Sołtysek Elżbieta Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

23.

Stokłosa Andrzej Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach

24.

Stolorz-Krzisz Elżbieta Skarbnik Województwa Śląskiego

25.

Stumpf Jacek Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

26.

Szweda Agnieszka Dyrektor Biura ds.Informacji i Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

27.

Trzewicarz Krzysztof Dyrektor Wydziału Ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

28.

Urban Tadeusz Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

29.

Woszczyk Wacław Regionalna Rada Samorządu Gospodarczego w Częstochowie

30.

Zakrzewski Piotr Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

31.

Ziora Jerzy Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 

ZESPÓŁ PROGRAMUJĄCY DS. STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

 

1.

Barański Ryszard Członek Regionalnego Komitetu Porozumiewawczego

2.

Bartkiewicz Brunon Prezes Zarządu Banku Śląskiego S.A w Katowicach

3.

Bąk Kazimierz Dyrektor Zarządu Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Katowicach z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
4. Bąk Wiesław Starosta Powiatu Częstochowskiego
5. Beberok Henryk Dyrektor Telekomunikacji Polskiej S.A. Okręg Katowice
6. Beblo Wojciech Członek -ekspert Polskiego Klubu Ekologicznego w Katowicach, Okręg Górnośląski
7. Błaszczyk Józef Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego w Katowicach
8. Bożek Jacek Prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "KLUB GAJA" w Wilkowicach
9. Burzec Tadeusz Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Katowickich sp. z o.o. w Katowicach
10. Chrószcz Tadeusz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Górniczych
11. Ciszewski Marian Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie
12. Czaplicka Krystyna Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
13. Dadok Zbigniew Prezes Izby Rzemieślniczej w Bielsku - Białej
14. Dereń Ryszard Prezes Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE Holding S.A. w Zabrzu
15. Dzierżawski Witold Koordynator Placówki Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej
16. Falfus Jacek Sekretarz Stowarzyszenia "Region Beskidy"
17. Fiedorowicz Kazimierz Kierownik Katedry Makroekonomii i Polityki Ekonomicznej Politechniki Częstochowskiejw Częstochowie
18. Frankiewicz Zygmunt Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach
19. Fudali Adam Prezydent Miasta Rybnik
20. Gacek Jerzy Członek Częstochowskiej Izby Gospodarczej
21. Gajczak Jerzy Dyrektor Zespołu Zachodniobeskidzkich Parków Krajobrazowych w Żywcu
96. Georg Andrzej Starosta Powiatu Cieszyńskiego
23. Gorgoń Justyna Dyrektor Biura Związku Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej (HABITAT) w Katowicach
24. Górski Tomasz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
25. Gralec Marek Członek Zarządu Górnośląskiej Agencji Poszanowania Energii GRAPE sp. z o.o. w Katowicach
26. Harhala Ryszard Prezes Zarządu STALEXPORT S.A. w Katowicach
27. Hoppe Jan Wiceprezes urzędujący Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
28. Janik Ewa Prezydent Miasta Częstochowa
29. Jankowski Antoni Prezes Związku Powiatów Polskich
30. Kamiński Zbigniew Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach
31. Karbownik Andrzej Prezes Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach
32. Klimek Jan Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
33. Kłosek Kazimierz Kierownik Katedry Komunikacji Lądowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
34. Kraus Władysław Delegat Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach
35. Krawczyk Jerzy Wiceprezydent Miasta Bielsko-Biała
36. Kufel Piotr W-ce Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach
37. Kutz Kazimierz Przewodniczący Społecznej Rady Kultury
38. Landecki Janusz Prezes Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie
39. Lupa Jacek Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
40. Markowiak Andrzej Przewodniczący Euroregionu Silesia, Związek Gmin Dorzecza Górnej Odry
41. Markowski Adam Prezes Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu
42. Marszewski Wacław Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach
43. Migurska Barbara Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach
44. Morski Ferdynand Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach
45. Mutke Marek Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach
46. Nogaś Wacław Przewodniczący Rady Dyrektorów Ośrodków Doradztwa Rolniczego Województwa Śląskiego
47. Norman Tadeusz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
48. Osiecki Marek Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Gospodarcze
49. Pałus Marek Prezes Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach
50. Papiernik Krystyna Członek Rady Górnośląskiej Izby Turystyki w Katowicach
51. Pasierb Sławomir Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE w Katowicach
52. Pochopień Bolesław Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
53. Popczyk Jan Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach
54. Pytel Krzysztof Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Eksportu-Importu KOPEX S.A. w Katowicach
55. Raj Andrzej Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego w Katowicach
56. Sławek Tadeusz Prezydent Regionalnej Konferencji Rektorów
57. Sroka Zdzisław Prezes Zarządu Huty "FLORIAN" S.A.w Świętochłowicach
58. Szczepański Józef Dyrektor Dyrekcji Okręgu Infrastruktury Kolejowej w Katowicach
59. Szczepański S. Marek Dyrektor Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
60. Sztwiertnia Jan Prezes Euroregionu Śląsk Cieszyński
61. Śmiałek Jerzy Przewodniczący Zarządu KZK GOP w Katowicach
62. Taczewski Tomasz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) w Katowicach
63. Tomaszczyk Grzegorz Członek Regionalnego Komitetu Porozumiewawczego
64. Torz Tadeusz Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach
65. Uszok Piotr Przewodniczący Konwentu Prezydentów Miast Aglomeracji Katowickiej
66. Waga Maciej Dyrektor Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" w Rudach Wielkich
67. Wilczok Tadeusz Rektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
68. Wilk Andrzej Dyrektor Instytutu Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach
69. Włodarz Roman Przewodniczący Komisji ds. Legislacyjnych Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach
70. Wnuk Tadeusz Prezes Zarządu Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach

71.

Wojaczek Piotr Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach
72. Wojtyła Jan Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach
73. Wycisło Eugeniusz Przewodniczący Konwentu Starostów Powiatów Ziemskich Województwa Śląskiego
74. Zieliński Andrzej Starosta Powiatu Żywieckiego

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Bogumił Szczupak

Doradca Marszałka ds. Rozwoju Regionalnego
Andrzej Baksik Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Ewa Burchat-Błachuta Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Elżbieta Filus Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Bogumiła Kowalska Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Andrzej Peterek Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Mariusz Raczek Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Joanna Miśka Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Witold Willak Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Adam Warzecha Rzecznik Prasowy
Witold Trólka Biuro Informacji Województwa Śląskiego
Joanna Kina Biuro Informacji Województwa Śląskiego
Tomasz Żak Biuro Informacji Województwa Śląskiego