Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2006/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
Plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
Będzin
rejon ulic Kościuszki i Modrzejowskiej
Biuro Architektoniczne „Taczewski” - Ewa i Tomasz Taczewscy; projekt sieci podziemnych: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. - proj. Bożena Jarosz

O projekcie

Obszar przebudowy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (dawna nazwa Plac Dworcowy) wchodzi w zakres Programu Rewitalizacji Śródmieścia Będzina. Realizacja Projektu stanowi istotny jego element, gdzie osiągnięto niekwestionowane korzyści: - wydzielenie i uporządkowanie przestrzeni z jednoczesnym i jednoznacznym określeniem funkcji Placu - podwyższenie standardu głównej ulicy miasta - Małachowskiego pooprzez zastosowanie urozmaiconej nawierzchni i formy ich ułożeń z podkreśleniem zamknięcia układu Placu - zwiększenie atrakcyjności historycznej układu centrum miasta. Drogi, place, chodniki Nawierzchnie ulic i placów wykonano z kostki granitowej, kamienia polnego brukowca oraz mas bitumicznych. Z kolei do wykonania ciągów pieszych użyto płyt kamiennych granitowych, kostki granitowej i bazaltowej oraz kostki betonowej (kolor żółty). Krawężniki wykonano z granitu na ławie betonowej. Elementy „małej architektury” Centralnym elementem Placu jest podświetlana kolumnada w postaci żelbetonowych słupów okładanych płytami granitowymi. Stojak na rowery wykonany został z rur stalowych nierdzewnych. Ławki o bokach żelbetowych obłożone zostały płytami kamiennymi z granitu, sjenitu i wapnia zbitego, a siedziska wykonano z krążków drewnianych mocowanych do nierdzewnych elementów stalowych. Kosze na śmieci o konstrukcji monolitycznego betonu obłożono płytami granitowymi, a ich wkład wykonano ze stali nierdzewnej. Zbudowano również maszty z linami stalowymi umożliwiającymi podwieszenie reklam. Wykonano budkę telefoniczną (konstrukcja stal nierdzewna i szkło hartowane) według indywidualnego opracowania. Zbudowano fontannę o kolistym kształcie obłożoną płytami granitowymi wraz z podziemną komorą sterującą pracą fontanny. Obiekt posiada murki oporowe i schody wykonane z płyt granitowych. Oświetlenie zewnętrzne wykonano na słupach firmy SITEKO, oprawami typu KELHEIM i CITY LIGHTS PLUS, a kolumnadę podświetlono oprawami SPARKS DRIVE OVER (umieszczone w poziomie posadzek). Projektowaną zieleń zrealizowano w postaci krzewów, kwietników i trawników. Dodatkowo wykonano renowację chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Bema do ulicy Krasickiego wraz z nowym oświetleniem oraz fragmentu ulicy Modrzejowskiej. W trakcie realizacji inwestycji wymieniono w obszarze Placu sieć wodociągową, podziemną sieć kablową zasilającą nowoprojektowane punkty świetlne oraz dokonano renowacji kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone