Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2016/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
BUDYNEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
BOJSZOWY
ul. Gaikowa 64, Bojszowy

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. SMART architekci Szymon Mazurek ul. Milicka 68, Wrocław 0
2. L-Concept, Leszek Karasiński ul. Rumiankowa 57B/1, Wrocław 0

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gmina Bojszowy ul. Gaikowa 35 Henryk Utrata – Wójt Gminy Bojszowy tel. 32/2189366 mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl

O projekcie

Powstały w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórka istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy ul. Gaikowej” obiektu użyteczności publicznej, tj. budynek Gminnego Przedszkola i Żłobka zlokalizowany jest w centrum Bojszów przy ul. Gościnnej. Przestrzeń architektoniczna została podzielona na część ogólnodostępną z:

·  drogę pożarową obsługującą również zlokalizowany w tej części działki parking na 12 samochodów,

·  wyjścia ewakuacyjne z sal przedszkolnych – prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku,

·  chodnik z kostki betonowej

oraz na część przeznaczoną wyłącznie dla potrzeb dzieci z ogrodzonym placem zabaw wyposażonym w wolnostojącą toaletę. Teren przedszkola i żłobka został ogrodzony przy wykorzystaniu płotów stalowych w oparciu o rozwiązania systemowe.

Nad istniejącym na granicy działki rowem melioracyjnym zostały zamontowane kładki, które umożliwiają przejście z placu zabaw na teren zielony. Forma architektoniczna budynku jest zharmonizowana z istniejącym otoczeniem.

·  Powierzchnia działki = 0,365933 ha

·  Powierzchnia zabudowy budynku = 972,59m²(0,26%)

·  Powierzchnia terenu biologicznie czynna = ~ 1701m²(~46%), w tym plac zabaw = 560m²

·  Powierzchnia terenu utwardzona, nieprzepuszczalna = ~1030m² (~28%)

Obiekt złożony jest z 2 prostopadłościennych brył o różnej długości z dachami dwuspadowymi z naczółkami. Bryły usytuowane są względem siebie pod ostrym kątem i połączone przeszklonym pomieszczeniem tworzącym salę wielofunkcyjną, powstałą w przestrzeni pomiędzy budynkami. Skrzydło wschodnie jest piętrowe, częściowo podpiwniczone, skrzydło zachodnie, mniejsze jest parterowe, bez podpiwniczenia. Komunikację poziomą stanowi jeden korytarz, z którego dostępne są poszczególne pomieszczenia. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe oraz dźwig osobowy.

·  Kubatura brutto całego budynku = 8299,28m³

·  Ilość kondygnacji = 3

·  Powierzchnia zabudowy budynku = 972,59m²

·  Powierzchnia użytkowa = 1621,81m²

·   Wysokość budynku = 9,46m

Piwnica: pomieszczenia techniczne i gospodarcze, magazyny, pomieszczenia konserwatora; pomieszczenia do przygotowywania posiłków.

Parter: 4 sale przedszkolne, pomieszczenia żłobka, pomieszczenia sali wielofunkcyjnej zlokalizowanej pomiędzy poszczególnymi skrzydłami, pomieszczenia sanitariatów do obsługi sal przedszkolnych, szatni oraz pomieszczeń gospodarczych.

Wybór technologii wykonania oraz zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze względu na:

·  stopień skomplikowania prac,

·  lokalne warunki fizyczno-klimatyczne,

·  efektywność energetyczną,

·  trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną,

·  neutralny wpływ obiektu na środowisko.

Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do wszystkich pomieszczeń na I piętrze umożliwia dźwig osobowy, wszystkie podłogi na kondygnacjach zaprojektowane są na jednym poziomie, przejścia pomiędzy pomieszczeniami bezprogowe.

Głównym celem realizacji inwestycji było wybudowanie nowoczesnej placówki, która w pełni zabezpieczy miejsca przedszkolne dla wszystkich dzieci w Bojszowach. Cel został osiągnięty, zwiększyła się liczba oddziałów przedszkolnych w Bojszowach (dwa nowe oddziały), a tym samym liczba miejsc przedszkolnych wzrosła z 84 do 150.  W obiekcie znajduje się sześć oddziałów przedszkolnych oraz jeden oddział żłobkowy. Łącznie z opieki będzie mogło korzystać stosiedemdziesiąt dzieci (w tym 20 żłobkowiczów). Piękne i nowoczesne są nie tylko pomieszczenia i wyposażenia obu placówek. Przedszkolacy, jak również żłobkowicze, będą mieli do dyspozycji plac zabaw wyposażony w atestowane urządzenia zabawowe.

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone