Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2016/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
BUDYNEK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
BOJSZOWY
ul. Gościnna 6, Bojszowy

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. Architektoniczne Biuro Projektów AB-Projekt, Józef Kuklok-Opolski ul. Fabryczna 43, Tychy 0
2. Leszek Witański ul. Fabryczna 43, Tychy 0

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach ul. Gościnna 6, Anna Figołuszka – p.o. Dyrektor tel. 32/21 89 107 571 240 360 mail: kontakt@biblioteka.bojszowy.

O projekcie

Powstały w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43 przy ul. Gościnnej w Bojszowach realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” obiekt użyteczności publicznej, tj. budynek Gminnej Biblioteki Publicznej zlokalizowany jest w Bojszowach przy ul. Gościnnej. Budynek komponuje się z istniejącym otoczeniem – kompleksem boisk sportowych „ORLIK 2012”, boiskiem Gminnego Towarzystwa Sportowego oraz halą sportową i gimnazjum, ma prostą formę w kształcie litery „L” krytą płaskim dachem. Dach sali odczytowej pokryty  jest tzw. zielonym dachem  z roślinnością ekstensywną. Wieżę zegarową stanowi szyb windy, który umiejscowiony jest pomiędzy parterową salą odczytową, a częścią biblioteczną.Komunikację poziomą stanowi jeden korytarz, z którego dostępne są poszczególne pomieszczenia. Komunikację pionową zapewnia klatka schodowa oraz dźwig osobowy. Wejście do budynku prowadzi przez pergolę wzdłuż sali odczytowej.

·  Powierzchnia zabudowy budynku = 343,96 m2

·  Powierzchnia użytkowa budynku = 354,58 m²

·  Kubatura brutto całego budynku = 2409,00 m³

·  Ilość kondygnacji = 2

·  Wysokość budynku = 8,00 m

·  Szerokość budynku = 20,45 m

·   Długość budynku = 25,73 m

Parter: sala odczytowa wraz z zapleczem, pomieszczenia administracyjne, techniczne i gospodarcze, pomieszczenia sanitariatów.

Pietro: sala biblioteczna, czytelnia oraz pomieszczenie socjalne.

Dostęp do wszystkich pomieszczeń na I piętrze umożliwia dźwig osobowy, wszystkie podłogi na kondygnacjach zaprojektowane są na jednym poziomie, przejścia pomiędzy pomieszczeniami bezprogowe.

Wybór technologii wykonania oraz zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze względu na:

·   stopień skomplikowania prac,

·   lokalne warunki fizyczno-klimatyczne,

·   efektywność energetyczną,

·   trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną,

·   neutralny wpływ obiektu na środowisko.

Głównym celem realizacji inwestycji było wzmocnienie potencjału oraz roli Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach poprzez przekształcenie biblioteki w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy i kultury. Do realizacji celu głównego doprowadziło osiągnięcie celów szczegółowych, tj.  powiększenie powierzchni istniejącego budynku biblioteki, jego przebudowa i rozbudowa, przystosowanie obiektu do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone