Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

/Konkursy NPP/Edycja 2016/Projekt konkursowy

Projekt konkursowy
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, ul. Ligonia 36 - MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH
GLIWICE
ul. Ligonia 36

Projekt

Lp. Imię i nazwisko Adres Udział [%] Telefon E-mail
1. BUD SERWIS DEKA SPÓŁKA JAWNA ul. Lutycka 6, Gliwice 0

Liderzy

Lp. Nazwa Adres Imiona i nazwiska Dane kontaktowe
1. Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21

O projekcie

Cel - Budzenie świadomości aktywnego wypoczynku poprzez możliwość korzystania z nowopowstałych obiektów sportowych.

Zadanie realizowane w dwóch etapach. W 2015 r. zrealizowano 1 etap zadania.

W ramach 1 etapu wykonano przebudowę i rozbudowę istniejących boisk sportowych na wielofunkcyjny plac sportowy wraz z wykonaniem odwodnienia terenów sportowych.

Wartość zadania: 1 428 848,89 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości: 410 309,00 zł

Wykonano w tym między innymi:

1.     boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x28 m  ( 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, nożnej) o nawierzchni poliuretanowej

2.     boisko wielofunkcyjne dla dzieci klas I-III o wymiarach 26,20x16,70 m o nawierzchni poliuretanowej

3.     bieżnia okólna dł. 200 m i bieżnia prosta czterotorowa dł. 60 m o nawierzchni poliuretanowej

4.     bieżnię do skoku w dal z zeskokiem

5.     montaż niezbędnego wyposażenia boisk

6.     oświetlenie boisk

7.     ogrodzenie boisk i terenu sportowego, piłkochwyty

8.     małą architekturę (ciągi komunikacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, 2 stoły betonowe do tenisa)

9.     zagospodarowanie terenów zielenią.

Łączna powierzchnia boisk to 1670m2

Powierzchnia bieżni i skoku w dal – 900 m2.

Realizacja obiektów sportowych umożliwia aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży oraz mieszkańców

Galeria zdjęć

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Ślaskiego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone