Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Jerzy Guła

 

 

Data urodzenia: 22 czerwca 1949

Miejsce zamieszkania: Częstochowa

Przynależność partyjna: Ruch Społeczny

Wykształcenie: wyższe techniczne
Politechnika Wrocławska, mgr inz. mechanik (1974)
Szkoła Oficerów Rezerwy (SOR) WOSWS - Pila (1975)
Studia podyplomowe:
Politechnika Śląska (1978)
Politechnika Częstochowska (1989)
Egzamin Państwowy dla Członków Zarządów i Rad Nadzorczych (1998)


Główne punkty kariery
zawodowej:

1974 - Huta "Częstochowa" mistrz, starszy mistrz, kierownik oddziału, kierownik wydziału

1983 - 1987 - Wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej (dwie kadencje) Huty "Częstochowa"

1990 - Założyciel i Przewodniczacy Unii Laikatu Katolickiego

1990 - 1994 - Wojewoda Częstochowski

1995 - 1997 - Rektor Studium Życia Społecznego ULK

1995 - 1999 - Przewodniczacy Rady Dzielnicy Czestochówka - Parkitka

1998 - 1999 - Przewodniczacy Rady Nadzorczej "Koniecpol" S.A.

1998 - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Członek Zarządu Województwa Śląskiego

1999 - Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ (3 placówki)