XLIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

21 października 2009, godz. 10:00

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie sesji Sejmiku.
 2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Sejmiku.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Województwa Śląskiego za rok szkolny 2008/2009.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2010-2012 na realizację projektu Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania Oświadczenia partnera projektu w celu realizacji projektu Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w celu realizacji projektu Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskiego zbycia prawa własności nieruchomości o wartości przekraczającej 250 000 euro, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ulicy Żeliwnej 38.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na 2009 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Boronów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Rydułtowy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach i Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Lecznictwa Szpitalnego w Województwie Śląskim.
 22. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 23. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych.
 24. Zamknięcie sesji Sejmiku.

Proponowany porządek posiedzenia - w formacie pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice