Strona główna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczął w grudniu 2006 roku realizację projektu pt. "Pracownik socjalny - profesjonalista w działaniach na rzecz grup defaworyzowanych". Przedsięwzięcie jest wyrazem realizacji zadania statutowego w zakresie organizowania kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. Projekt został opracowany pod kierunkiem Pani Haliny Misiewicz, dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Przedsięwzięcie, którego realizacja potrwa do listopada 2007 roku, współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Głównym celem tego Funduszu jest "pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie".


Aktualności

W dniach 2- 3 października 2007 roku w Ustroniu odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizowanego projektu pt. "Pracownik socjalny - profesjonalista w działaniach na rzecz grup defaworyzowanych". Projekt został opracowany do Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Uczestnicy, którzy brali udział w trzech modułach szkoleniowych, otrzymali certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Podczas uroczystości wręczania certyfikatów Pani Halina Misiewicz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, podziękowała beneficjantom za udział w cyklu szkoleń.
W ramach promocji Europejskiego Funduszu Społecznego wyemitowano film promujący przedsięwzięcie i zapoznano uczestników szkolenia z nową rolą służb społecznych oraz możliwościami wynikającymi z nadchodzącego okresu programowania.