SZLAK

ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Województwo Śląskie


Kościół w Bełku XVIII w.
Kościół parafialny p.w. Św. Marii Magdaleny z 1753 r., orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty gontem, wieża czołowa. We wnętrzu fragmenty tryptyku z ok. 1500 r. Kuna żelazna (kajdany) w parkanie kościelnym.
Bełk Church (18th-c.)
Parish Church of St. Mary Magdalene, 1753; oriented (arranged in an east-west direction), with an end-fitted log framework construction, timbered exterior, shingle roof, and tower. Interior contains parts of a triptych, c. 1500. A pair of iron handcuffs is affixed to the churchyard fence.
Kirche in Bełk aus dem 18.Jh
Die St-Magdalene-Pfarrkirche aus dem Jahre 1753, Balkentragwerk, verschalen und mit Schindeln gedeckt, Vorderturm. Im Innenraum Triptikfragmente aus dem Jahre 1500. Eisenklammer im Kirchenzaun.