SZLAK

ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Województwo Śląskie


Kościół w Kończycach Wielkich XVIII w.
Kościół parafialny p.w. Michała Archanioła z 1777 r., ze starszą wieżą z 1751 r. (z poprzedniego kościoła). Wyposażenie wnętrza barokowe i rokokowe z XVIII i XIX w.
Kończyce Wielkie Church (18th-c.)
Parish Church of St. Michael the Archangel, 1777, with an older tower (from the previous church on the site), 1751. Baroque and Rococo interior decoration (18th- and 19th-c.).
Kirche in Kończyce Wielkie aus dem 18.Jh
Die St-Erzengel Michael-Kirche aus dem Jahre 1777 mit einem älterem Turm aus dem Jahre 1751. Die Barock- und Rokokoeinrichtung aus dem 18. und 19. Jh.