SZLAK

ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Województwo Śląskie


Kościół w Paniowach XVIII w.
Kościół parafialny p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła z 1757 r., konstrukcji zrębowej z lisicami i wydatnym okapem, od zachodu wieża. Ściany nawy, prezbiterium i dachy kryte gontem. Wyposażenie barokowe (ołtarz główny z pocz. XVII w.).
Paniowy Church (18th-c.)
Parish Church of St. Peter and St. Paul, 1757, end-fitted log framework construction with vertical wooden buttressing and large eaves, west tower. Shingled roofs and walls of nave and chancel. Baroque interior decoration (early 17th-c. main altar).
Kirche in Paniowy aus dem 18. Jh
Die St-Peter und Paul-Kirche aus dem Jahre 1757, Balkentragwerk mit Fuchsornament und mit einem großen Dachfuß, im westlichen Teil ein Turm. Schiff- und Chorraumwände mit Schindeln gedeckt, Dach auch mit Schindeln gedeckt. Im Innenraum Barokeinrichtung (Altar aus dem Anfang des 17.Jahrhunderts).