SZLAK

ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Województwo Śląskie


Kościół w Żernicy XVII w.
Kościół p.w. Św. Michała z 1661 r. na majdanie dawnego grodziska, konstrukcji zrębowej z lisicami i wydatnym okapem, dach kryty gontem, od zachodu wieża słupowa, pobita gontem, z izbicą i ośmiobocznym hełmem. Wewnątrz polichromia barokowa XVII w. Wyposażenie przeniesione do nowego kościoła.
Żernica Church (17th-c.)
St. Michael's Church, 1661, situated on the court of an old fortress; with an end-fitted log framework construction, vertical wooden buttressing, large eaves, and shingled roof and west tower built on a pillar construction with a pointed octagonal helm. Interior decoration includes a 17th-c. Baroque polychromy.
Some of the original fittings have been moved to a new church.
Kirche in Żernica aus dem 17.Jh
Die St-Michael-Kirche aus dem Jahre 1661, auf dem Platz der ehemaligen Burg gebaut, Balkentragwerk mit Fuchsornamenten und mit Dachfuß, Dach mit Schindeln gedeckt, im westlichen Teil ein Pfostenturm mit Schindeln gedeckt, mit Eisbrecher und mit achteckigem Helm. Im Innenraum Barockpolychromie aus dem 17.Jh.Einrichtung in die neue Kirche übertragen.