największy stadion w Polsce           
najwięcej zwycięskich meczów
najliczniejsza grupa kibiców
Śląski. Możesz być dumny!

Rozpoczęła się przebudowa Stadionu Śląskiego

28 października 2009

© BP Tomasz Żak

Symboliczny demontaż krzesełek na trybunach i wkopanie pierwszej łopaty zainaugurowały prace modernizacyjne na Stadionie Śląskim. Rozpoczęte dzisiaj roboty zakończą się w trzecim kwartale 2011 roku

„Po okresie projektowania i wyłonienia wykonawcy rusza zasadnicza część prac modernizacyjnych. W miarę postępu robót mieszkańcy regionu zobaczą, jak zmienia się „kocioł czarownic". Myślę, że zgodnie z przyjętym harmonogramem już w połowie 2011 roku podziwiać będziemy jeden z najlepszych wielofunkcyjnych stadionów w Europie" - powiedział  Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.

Dzięki modernizacji stadion zyska 8 tys. dodatkowych miejsc, co oznacza, że będzie mógł pomieścić 55 tys. kibiców.

„Obiecuję, że prace na tym stadionie będą się odbywały z taką dokładnością, jak w szwajcarskim zegarku" - powiedział Henryk Liszka, prezesa zarządu HOCHTIEF Polska.

Główny zakres robót rozpoczętych na Stadionie Śląskim obejmuje wykonanie zadaszenia trybun, budowę nowej górnej trybuny zachodniej oraz realizację na trybunie wschodniej osobnych dojść do strefy VIP, gastronomii i parkingów. Dla zapewnienia optymalnego dostępu światła dziennego do murawy boiska przy jednoczesnym osiągnięciu odpowiedniego zacienienia widowni zaprojektowano lekką konstrukcję dachu, która zostanie pokryta jasnym, przejrzystym tworzywem z poliwęglanu. W efekcie planowanych prac stadion jeszcze lepiej wkomponuje się w krajobraz Parku Kultury i Wypoczynku oraz zostanie dostosowany do standardów UEFA i FIFA.

„Prace rozpoczniemy od robót demontażowych na koronie stadionu. Zdemontujemy tam siedziska i wieże oświetleniowe. Następnie wyburzymy trybunę zachodnią i przygotujemy makroniwelację pod nowoprojektowaną trybunę. Równolegle ruszą prace przygotowawcze do robót konstrukcyjnych w budynku administracyjnym w części wschodniej oraz roboty na sieciach zewnętrznych" - powiedział Wojciech Jopkiewicz, kierownik kontraktu w HOCHTIEF Polska Oddział w Krakowie.

Modernizacja Stadionu Śląskiego to jedno z priorytetowych działań marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego. „Musimy iść z duchem czasu i zmieniać, modernizować Stadion Śląski. Okres przygotowań do EURO 2012 to był świetny impuls. Idzięki niemu obiekt zostanie zmodernizowany, bo mieszkańcy naszego województwa powinni mieć nowoczesny stadion, który będzie spełniał funkcje piłkarskie, lekkoatletyczne i stanie się miejscem wielkich wydarzeń artystycznych. Prace ruszają, teraz wszyscy będziemy czekać na efekty" - dodał marszałek Śmigielski.

W zeszłym roku, przygotowując stadion do inwestycji, wyburzono wieżę dyspozytorską liczącą 8 kondygnacji. Zgodnie z umową przebudowa Stadionu Śląskiego potrwa 21 miesięcy.

 
 
Pełnomocnik ds. współpracy z instytucjami zewnętrznymi realizującymi EURO 2012
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel.: + 48 (32) 256 48 32
email: prassek@slaskie.pl