Województwo Śląskie

Aktualności

Marszałek nagrodził artystów

Zdobywcy Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury za rok 2014 odebrali laury


Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w kinoteatrze Rialto w Katowicach.

„Chcę całemu środowisku kultury – artystom, twórcom, menedżerom serdecznie podziękować za to, że jesteście; za to, że dzięki wam inni mogą otrzymać wiele wzruszeń i emocji, za to, że możemy być dumni z województwa śląskiego” – mówił podczas uroczystości wicemarszałek Kazimierz Karolczak.

Laureaci nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2014 w poszczególnych kategoriach:

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców:

  • Dariusz Chojnacki za osiągnięcia w dziedzinie teatru,
  • Tomasz Kowalski za osiągnięcia w dziedzinie teatru i muzyki,
  • Zofia Oslislo-Piekarska za osiągnięcia w dziedzinie plastyki.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury:

  • Andrzej Baturo – za upowszechnianie sztuki fotografowania i reportażu,
  • Józef Hulka – za upowszechnianie sztuki ludowej,
  • Renata Rak – za upowszechnianie kultury ludowej.

Nagrody Artystyczne Marszałka Województwa Śląskiego:

  • Marta Fox – za osiągnięcia w dziedzinie literatury,
  • Eugeniusz Knapik – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki,
  • Bronisław Krzysztof – za osiągnięcia w zakresie sztuk plastycznych.

Marszałek Województwa Śląskiego honoruje nagrodami artystów i animatorów kultury regionu od 2000 roku. Obecnie przyznawane są wyróżnienia w trzech kategoriach (dla młodych twórców – do 35 roku życia, artystyczne – za całokształt osiągnięć oraz za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury). Wyróżnieniami tymi honorowane są osoby indywidualne. Nagrody (po trzy w każdej kategorii) wynoszą 5000 zł każda.

Wnioski o przyznanie nagród mogły składać m.in. instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, związki lub stowarzyszenia twórcze i kulturalne, uczelnie wyższe oraz środowiska kulturotwórcze. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego w oparciu o propozycje komisji złożonych z ekspertów w dziedzinie kultury oraz przedstawicieli Województwa Śląskiego.

Dzisiejszy wieczór urozmaicił występ Patrycji Słomczyńskiej - laureatki nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców z ubiegłego roku.


Sylwetki laureatów:

Laureaci Nagród Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców

Zofia Oslislo-Piekarska
Zajmuje się grafiką projektową, głównie projektowaniem książek. Jest wykładowcą w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej ASP Katowice. Autorka projektu graficznego aplikacji Katowic do ESK 2016, a także książek: „Katowicka moderna 1927-1939” oraz „Ikony designu w województwie śląskim”, publikacji Lapikon i Fajrant. Za swoje prace otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Wnioskodawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Dariusz Chojnacki
Aktor Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach od 2009 r. Wcześniej związany z Teatrem Pieśni Kozła we Wrocławiu. Jego najciekawszą dotąd kreacją była rola Narratora w „Piątej stronie świata” K. Kutza w reżyserii R. Talarczyka (2013) na deskach Teatru Śląskiego. Za tę kreację był nominowany do Nagrody im. A. Zelwerowicza w sezonie 2012/13. W maju 2014 r. otrzymał również nagrodę aktorską na 54. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. W czerwcu 2014 r. otrzymał honorowe wyróżnienie aktorskie na XIV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2014”. Miesięcznik Teatr uznał go za jedną z nadziei polskiego teatru. Za rolę Narratora w „Piątej stronie świata” oraz kreację Mc Murphy’ego w „Locie nad kukułczym gniazdem” otrzymał Złotą Maskę 2013.
Wnioskodawca: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Tomasz Kowalski
Wokalista rockowy i lider zespołu FBB (Fama Blues Band). Jest zwycięzcą czwartej edycji programu „Must Be The Music”. W grudniu 2013 wygrał casting na rolę Ryszarda Riedla w spektaklu „Skazany na bluesa” Przemysława Angermana i Jana Kidawy-Błońskiego w reżyserii Arkadiusza Jakubika. Premiera spektaklu (marzec 2014 r.) wzbudziła ogromne zainteresowanie widzów, mediów i fanów muzyki zespołu Dżem, a zagrana przez niego rola otrzymała liczne wyrazy uznania przez krytyków.
Wnioskodawca: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.


Laureaci Nagród artystycznych Marszałka Województwa Śląskiego

Marta Fox
Autorka ponad 30 książek – powieści, opowiadań, wierszy i esejów. Zadebiutowała w 1989 r., opublikowanym w piśmie „Tak i Nie”, opowiadaniem „Gra”, za które otrzymała Grand Prix w Konkursie Literatury Miłosnej w Lubinie. Jej wiersze tłumaczono na niemiecki, angielski i hiszpański. Na III Górnośląskim Festiwalu Kameralistyki prezentowała spektakl poetycki „Zapłakać czerwonym deszczem” do muzyki Bogdana Mizerskiego. Tematem jej twórczości prozatorskiej są problemy dzieci i młodzieży, związane głównie z dojrzewaniem emocjonalnym. W jej książkach wyraźnie naszkicowana jest również tematyka erotyki i seksu, traktowanych jako istotna część ludzkiego doświadczenia. Jej twórczość poetycka to w dużej części erotyki. Jest laureatką wielu nagród, otrzymała m.in. Nagrodę XX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, Nagrodę Polskiej Sekcji IBBY w konkursie Książka Roku 1995 i 2000, odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Wnioskodawca: Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach.

Eugeniusz Knapik
Kompozytor i pianista. Kierownik Katedry Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jego płyta, wydana 32 lata po nagraniu, z cyklem utworów Vingt regards sur l’Enfant-Jesus Oliviera Messiaena uhonorowana została Fryderykiem 2012 (w kategorii album roku – recital solowy) oraz paryską Diapason d’Or. Komponuje z okazji rozmaitych wydarzeń śląskiego życia artystycznego – np. kantatę Beauty Radiated in Eternity na otwarcie Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga, koncert fortepianowy dla Krystiana Zimermana na otwarcie nowej siedziby NOSPR; jest inicjatorem przyszłorocznego festiwalu Kultura – Natura, którego dyrektorem artystycznym ma być Alexander Liebreich.
Wnioskodawca: Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach.

Bronisław Krzysztof
Rzeźbiarz i medalier. Brał udział w ok. 150 wystawach zbiorowych oraz ponad 40 indywidualnych, jego prace znajdują się w kolekcjach publicznych oraz prywatnych, szczególnie w rezydencjach i pałacach. Swoje prace prezentował m. in. w Tokio, Kolonii, Paryżu, Londynie, Colorado Springs, Monte Carlo; realizował rzeźby w Nowym Jorku we współpracy z architektem Peterem Marino. W 2014 r. został laureatem pierwszego miejsca w konkursie na realizację Orderu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był nagrodzony Złotym Medalem na VII Biennale Internazionale del Bronzetto Dantesco w Rawennie, otrzymał Nagrodę Wojewody Bielskiego, Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki, odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Bielskiego”, Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
Wnioskodawca: Urząd Miejski w Bielsku-Białej.


Laureaci Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury

Andrzej Baturo
Fotografik, specjalista w dziedzinie fotografii dokumentalnej i reportażowej, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Utworzył i w latach 1982-1990 prowadził Bielską Galerię Fotografii, w 1987 utworzył w Bielsku-Białej Okręg Górski ZPAF. Jest fundatorem i prezesem Fundacji Centrum Fotografii; od 2005 r. jest współtwórcą, współorganizatorem i dyrektorem generalnym międzynarodowego Foto Art. Festivalu w Bielsku-Białej. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach fotografii prasowej i pejzażowej w kraju i za granicą, był wielokrotnie nagradzany za zdjęcia i fotoreportaże. Za swoją działalność artystyczną i popularyzatorską otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie kultury „Ikar”, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Wnioskodawca: Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej.

Józef Hulka
Twórca ludowy zajmujący się malarstwem na szkle, rzeźbą, twórczością pisarską. W jego dorobku rzeźbiarski dominuje tematyka sakralna: wizerunki Matki Boskiej, Chrystusa, świętych oraz sceny biblijne, np. „Zwiastowanie”, „Ucieczka do Egiptu”, „Pokłon Trzech Króli”. Tematem jego prac są także scenki z życia wsi, prezentacje dawnych obrzędów, postacie historyczne i literackie. Prace twórcy znajdują się w zbiorach muzealnych w Bielsku-Białej, Krakowie, Łodzi, Nowym Sączu, Warszawie, Żywcu oraz w kolekcjach prywatnych. Jego dorobek znany jest również za granicą, m.in. w Ameryce, Anglii, Austrii, Czechach, Francji, Japonii. W 2010 r. dzięki staraniom Muzeum Miejskiego w Żywcu wydana została jego autobiografia „Moje życie”. Jego dorobek uhonorowany został licznymi nagrodami i odznaczeniami, tj. Nagrodą im. Oskara Kolberga, Odznaką Honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego.
Wnioskodawca: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.

Renata Rak
Choreograf, muzyk, folklorysta. Od ponad 40 lat związana swoją aktywnością z popularyzacją rodzimego folkloru i kultury regionalnej w kraju i poza jego granicami. Jest członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF. Jest twórczynią Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru, które dzięki jej staraniom przygotowuje Konkursowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Kalendarz obrzędowy” oraz edukacyjne programy regionalne „Nasze korzenie” i „Śląskie jedzenie i oblecenie”; jej najnowszą inicjatywą jest Festiwal Muzyczny Artystów Nieprofesjonalnych „Na klepisku”. Zapraszana jest jako konsultant i ekspert do wielu ośrodków krajowych i zagranicznych – najnowszym tego przykładem jest zaproszenie do przygotowania oprawy artystycznej obchodów 100-lecia osadnictwa polskiego w Wierszynie na Syberii. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem „Za zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego”, Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, Odznaką Honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”, Nagrodą Prezydenta Miasta Katowic w dziedzinie kultury.
Wnioskodawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.


Filmy przygotowane przez: Filmotekę Śląską (Instytucja Filmowa SILESIA FILM)
Zobacz również

więcej w kategorii: kultura

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie