Województwo Śląskie

Małe granty

Małe granty z dnia 16 marca 2018

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.: "Tarnogórski Turniej Debat Oksfordzkich" Stowarzyszenia ideaMYasto z Tarnowskich Gór.

Małe granty z dnia 14 marca 2018

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.: "Akcja edukacyjna ROWER POMAGA dzieciom" Fundacji Ekologicznej ARKA w Bielsku-Białej.

Małe granty z dnia 2 marca 2018

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.: V Korekcyjna Olimpiada Kocykowa dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, złożonej przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Małe granty z dnia 26 października 2017

oferta pn. Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych

Małe granty z dnia 13 września 2017

Zadanie publiczne - Praktyka stażowa w GSE Essen przygotowująca do pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi

Małe granty z dnia 26 lipca 2017

Oferta zadania publicznego- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, "Mapa - reagujemy przeciwko przemocy"

Małe granty z dnia 17 maja 2017

Oferta Realizacji Zadania Publicznego: Promocja i Zadania Wolontariatu

Małe granty z dnia 23 marca 2017

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Matematyka migawką uchwycona" Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach

Małe granty z dnia 9 marca 2017

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Edukacja w zmieniającym się świecie" Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrzu

Małe granty z dnia 9 marca 2017

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "IV Korekcyjna Olimpiada Kocykowa dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno - Wychowawczych" Stowarzyszenia dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem do celu" w Dąbrowie Górniczej

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie