Radni pierwszej kadencji Sejmiku Województwa ¦l±skiego 1998-2002

Lp
Nazwisko i imię
Klub

1

Adolf Sylwia

SLD

2

B±k Alfred

RN

3

Bednarek Marek

PO

4

Bomba Paweł

PO

5

Bomba Zbigniew

SLD

6

Boruta-Gojny Bożena

KChN

7

Chrzanowski Roman

SLD

8

Ciba Jerzy

WS

9

Czech Wojciech

WS

10

Dobrzański Andrzej

SLD

11

Fabryczny Marek

SLD

12

Fr±ckowiak Janusz

PO

13

Fudała Tadeusz

SLD

14

Gajda Marian

SLD

15

G±dek Aleksander

PO

16

Górna Jadwiga

UW

17

Guła Jerzy

WS

18

Hyrczyk Jadwiga

SLD

19

Jarosz Marian

SLD

20

Jaderko Henryk

SLD

21

Jędrzejewski Edward

SLD

22

Jura Janina

SLD

23

Kampa Andrzej

WS

24

Karbowski Antoni

SLD

25

Karpiński Sergiusz

SLD

26

Kędracki Marcin

PO

27

Kępka Lucjan

UW

28

Kieljan Danuta

SLD

29

Kilarski Paweł

KChN

30

Kloc Izabela

WS

31

Klosa Zygmunt

UW

32

Kocjan Jacek

SLD

33

Kowarczyk Stanisław

SLD

34

Krzanowski Maciej

UW

35

Leszczyna Aleksander

WS

36

Lysko Alojzy

WS

37

Łużniak Karol

WS

38

Machulska Cecylia

SLD

39

Masarczyk Joachim

SLD

40

Mirski Roman

SLD

41

Ogórek Sławomir

niezależny

42

Olbrycht Jan

WS

43

Ostrowski Ryszard

UW

44

Pankiewicz Kazimierz

WS

45

Pierzchała Elżbieta

PO

46

Pistelok Jerzy

SLD

47

Rachwalik Jan

SLD

48

Rams Adam

WS

49

Romuszyński Romuald

PO

50

Rudnicka Jadwiga

WS

51
Siedlaczek Jerzy
UW

52

Siedlecka Bożena

WS

53

Sikora Andrzej

RN

54

Skowrońska Teresa

UW

55

Skowroński Andrzej

UW

56

Skubis Ireneusz

RN

57

Sobczyńska Leokadia

WS

58

Sobierajski Czesław

WS

59

Soluch Zenon

SLD

60

Stasica Karol

SLD

61

Szczepański Andrzej

SLD

62

Szpineter Jerzy

WS

63

Szpyrka Grzegorz

PO

64

Szweda Bernard

PO

65

Szymonik Sebastian

KChN

66

¦wierniak Marta

UW

67

¦wieży-Sobel Alina

WS

68

Tabaka Krzysztof

SLD

69

Trombski Marek

SLD

70

Urban Michał

SLD

71

Wieczorek Zbigniew

SLD

72

Wyględowski Mieczysław

SLD

73

Wyleżoł Mariusz

UW

74

Zaguła Henryk

PO

75

Żelichowski Czesław

niezależny


Urz±d Marszałkowski Województwa ¦l±skiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice