250 mln. USD na czyste powietrze na Śląsku

29 marca 2000 Zarząd Województwa Śląskiego i Bank Światowy podpisały list intencyjny w sprawie przygotowania i wdrożenia Programu Ochrony Powietrza na Śląsku (POPS)
Bank Światowy przeznaczy na jego realizację kwotę 250 mln. dolarów. Celem programu jest zmniejszenie tzw. niskiej emisji pochodzącej m.in. z gospodarstw domowych oraz lokalnych, małych kotłowni. Środki te pomogą w poprawie istniejących systemów grzewczych oraz wesprą funkcjonujące programy termomodernizacyjne. Zarówno Zarząd Województwa Śląskiego jak i Bank Światowy mają nadzieję, że działania te ograniczą poziom emisji zanieczyszczeń tak, by była ona zbliżona do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Od 2001 r. program ten obejmie obszar całego regionu. Jego wdrożenie poprzedzi program pilotażowy w wybranych gminach województwa. Ze strony Województwa Śląskiego list intencyjny podpisali Marszałek Województwa dr Jan Olbrycht i Członek Zarządu Lucjan Kępka, a ze strony Banku Światowego Dyrektor Regionalny Basil G. Kavalsky.