Chopin 2010


2010 Rok Fryderyka Chopina

9 maja 2008 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2010 Rokiem Fryderyka Chopina. Wtedy przypada 200. rocznica urodzin artysty.

Województwo Śląskie włączyło się w obchody tego jubileuszu.


"Wydarzenia z logo"

Znak "Chopin 2010" ma na celu promowanie przedsięwzięć związanych z obchodami rocznicy. Na podstawie porozumienia zawartego z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie (instytucją uprawnioną do dysponowaniem logo "Chopin 2010") Województwo Śląskie uzyska możliwość sublicencjonowania znaku organizatorom wydarzeń, które zostaną włączone w obchody Roku Fryderyka Chopina.

Marszałkowie Województw zostali poproszeni o ocenę wydarzeń i nadanie logo "Chopin 2010" tym projektom, które w znaczący sposób przyczynią się do upamiętnienia Roku Chopinowskiego.

O przyznanie logo mogą ubiegać się osoby prywatne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i inne instytucje zainteresowane promowaniem lub organizowaniem przedsięwzięć związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

Zgłoszone wnioski przedstawione zostaną do oceny Zarządowi Województwa Śląskiego, który podejmie decyzję o przyznaniu logo wybranym projektom.

Zaakceptowane wnioski zostaną przesłane do Biura Obchodów Roku Chopinowskiego. Zamieszczone zostaną na portalu www.chopin2010.pl. "Wydarzenia z logo" będą szczególnie polecane w działaniach promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej i regionalnych organizacji turystycznych.

Wniosek o przyznanie logo
Wniosek o przyznanie logo
Wniosek o przyznanie logo

Wzór porozumienia
Wzór porozumienia
Wzór porozumienia

Regulamin przyznania logo

Zgłoszenia składać można pod adresem:
Wydział Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Mazur
tel. +48 (32) 7313 436, e-mail: mmazur@silesia-region.pl

Załączniki
Uchwała Sejmu RP
Wydarzenia w regionie opatrzone znakiem CHOPIN 2010 (stan na 1 czerwca 2010)

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa Roku Fryderyka Chopina