Konsultacje społeczne projektu Programu

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych (zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach), na których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN".

Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem, prowadzone jest z urzędu. Organem właściwym do uchwalenia ww. programu dla terenów poza aglomeracjami w województwie śląskim jest Sejmik Województwa Śląskiego. Program obejmuje tereny na których eksploatacja dróg krajowych, ekspresowych, autostrad linii kolejowych może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach dla których wymagane jest sporządzanie map akustycznych.

Poniżej zamieszczone dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 (p. 309 i p.111), w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski do programu można składać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Juliusza Ligonia 46 - Wydział Ochrony Środowiska, lub elektronicznie na adres e-mail: projekt-posph@silesia-region.pl, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia programu na stronach BIP Urzędu Marszałkowskiego.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu złożone w aktualnie trwającym II etapie realizacji zadania, zostaną przeanalizowane w tym etapie, rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego i zamieszczone w ostatecznej wersji projektu Programu uchwalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Ponadto informuje się, że w ramach konsultacji społecznych projekt przedmiotowego Programu zostanie zaprezentowany publicznie. Terminy spotkań konsultacyjnych zostaną ogłoszone po uzgodnieniu z wykonawcą opracowania.

Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 119 ust 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).


Konsultacje społeczne do programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. śląskiego odbędą się w dniach:

  • 8 marca 2010 o godz. 13:00 w Siewierzu w sali konferencyjnej hotelu "Prestige" mieszczącego się przy ul. 11 Listopada 17 - dla gmin: Kamienica Polska, Koziegłowy, Kruszyna, Siewierz, Mykanów, Poczesna, Psary, Rędziny, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Łazy, Siemianowice Śląskie, Sławków, Tarnowskie Góry, Zawiercie,
  • 9 marca 2010 o godz. 13:00 w Pszczynie w sali konferencyjnej hotelu "Imperium" mieszczącego się przy ul. Bielskiej 54 - dla gmin: Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice Zdrój, Jasienica, Kobiór, Pawłowice, Bielsko-Biała, Pszczyna, Skoczów, Tychy, Wodzisław Śląski, Żory,
  • 10 marca 2010 o godz. 13:00 w Katowicach w sali konferencyjnej kompleksu biurowego "Opolska 22" mieszczącego się przy ul. Opolskiej 22 - dla gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Chorzów, Gliwice, Imielin, Jaworzno, Katowice, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Sośnicowice, Zabrze.
Załączniki
Prezentacja programu
Analiza uwag i wniosków złożonych do 8 stycznia 2010
Linia kolejowa Nr 001 na odcinku Zawiercie - Łazy - priorytety
Droga krajowa Nr 94 na odcinku Sławków (przejście) - priorytety
Droga krajowa Nr 94 na odcinku Sławków (przejście) - imisja
Droga krajowa Nr 94 na odcinku Czeladź - Będzin - priorytety
Droga krajowa Nr 94 na odcinku Czeladź - Będzin - imisja
Droga krajowa Nr 86 na odcinku Wojkowice – Sosnowiec - priorytety
Droga krajowa Nr 86 na odcinku Wojkowice – Sosnowiec - imisja
Droga krajowa nr 81 na odcinku Żory – Pawłowice - priorytety
Droga krajowa nr 81 na odcinku Żory – Pawłowice - imisja
Droga krajowa Nr 81 na odcinku Mikołów (Przejście) – Żory - priorytety
Droga krajowa Nr 81 na odcinku Mikołów (Przejście) – Żory - imisja
Droga krajowa Nr 78 na odcinku Wodzisław dw933 – dw933 (przejście) - priorytety
Droga krajowa Nr 78 na odcinku Wodzisław dw933 – dw933 (przejście) - imisja
Droga krajowa Nr 44 na odcinku Borowa Wieś – Tychy - priorytety
Droga krajowa Nr 44 na odcinku Borowa Wieś – Tychy - imisja
Droga krajowa Nr 11 na odcinku Tarnowskie Góry (obwodnica) – skrzyżowanie z dk 78 - priorytety
Droga krajowa Nr 11 na odcinku Tarnowskie Góry (obwodnica) – skrzyżowanie z dk 78 - imisja
Droga krajowa Nr 1 na odcinku Tychy – Bielsko-Biała - priorytety
Droga krajowa Nr 1 na odcinku Tychy – Bielsko-Biała - imisja
Droga krajowa Nr 1 na odcinku Szczepocice – Częstochowa - priorytety
Droga krajowa Nr 1 na odcinku Szczepocice – Częstochowa - imisja
Droga Krajowa nr 1 na odcinku Częstochowa – Dąbrowa Górnicza - priorytety
Droga Krajowa nr 1 na odcinku Częstochowa – Dąbrowa Górnicza - imisja
Droga ekspresowa S86 Sosnowiec - Katowice - priorytety
Droga ekspresowa S86 Sosnowiec - Katowice - imisja
Droga ekspresowa S1 na odcinku Świętoszówka - Pogórze (Grodziec obwodnica)
Droga ekspresowa S1 na odcinku Dąbrowa Górnicza - Kosztowy - priorytety
Droga ekspresowa S1 na odcinku Dąbrowa Górnicza - Kosztowy - imisja
Autostrada A4 na odcinku od gr. z woj. opolskim do węzła Chorzów - priorytety
Autostrada A4 na odcinku Mysłowice - Jaworzno - priorytety
Autostrada A4 na odcinku Mysłowice - Jaworzno - imisja
Projekt programu