Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 określając uchwałą Nr 1099/375/III/2010 z dnia 13 maja zasady, tryb i harmonogram przygotowania tego dokumentu.

Uchwała Nr 1099/375/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020,

  • Załącznik nr 1, Zasady i tryb opracowania Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020,
  • Załącznik nr 2, Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 481).

Prace są prowadzone przez Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego oraz Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Strategii na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie do protokołu bądź drogą elektroniczną do 10 lipca 2010 r.

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
strategiasportu@slaskie.pl

Załączniki
Uchwała Nr 2818/421/III/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmiany zasad, trybu i harmonogramu prac nad strategią
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu