Założenia Programowe Strategii

8 lutego 2011 Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę Nr 255/18/IV/2011 przyjmując Założenia Programowe Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Na obecnym etapie prac Zarząd Województwa Śląskiego kieruje ten dokument do konsultacji społecznej. Założenia stanowią podstawę do dalszych prac ukierunkowanych na przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Założeń Programowych Strategii można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 25 marca 2011 r. pod adresem:

 

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
strategiasportu@slaskie.pl 

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Z dokumentem można zapoznać się również osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego w budynku przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, w pokoju 482.

Załączniki
Założenia Programowe
Założenia Programowe