Wizualizacje

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Oświetlenie terenu. Riegler Riewe Architekten ZT-G Makieta terenu byłej KWK Katowice z projektem nowego Muzeum Śląskiego, fot. Jacek Mężyk Model głównego gmachu – pochylnie łączące podziemne kondygnacje, Riegler Riewe Architekten Model głównego gmachu ukazujący kondygnacje podziemne i nadziemne, Riegler Riewe Architekten Model głównego gmachu, Riegler Riewe Architekten Makieta, Riegler Riewe Architekten Układ drogowy, Riegler Riewe Architekten Oświetlenie, Riegler Riewe Architekten Oświetlenie, Riegler Riewe Architekten Wnętrza, Riegler Riewe Architekten Wnętrza, Riegler Riewe Architekten Plan, Riegler Riewe Architekten