Nowa siedziba Muzeum Śląskiego w liczbach

Siedziba Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1

Powierzchnię wystawienniczą w nowym głównym gmachu zaplanowano na 2 poziomach podziemnych. Na zwiedzających czekać będzie aż sześć wystaw stałych, przestrzeń dla wystaw czasowych, hol centralny i foyer o łącznej powierzchni ok. 6 tys. m².

Wystawy stałe:

 1. Galeria malarstwa polskiego 1800–1945 (poziom pierwszy P -2), 474 m²
 2. Galeria sztuki polskiej po 1945 roku (poziom pierwszy P -2), 1264 m²
 3. Galeria plastyki nieprofesjonalnej (poziom pierwszy P -2), 504 m²
 4. Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów (poziom drugi P -4), 1364 m²
 5. Śląska sztuka sakralna (poziom drugi P -4), 212 m²
 6. Laboratorium przestrzeni teatralnych – przeszłość w teraźniejszości (poziom drugi P -4), 751 m²

Na kondygnacji P -4 znajdzie się także przestrzeń dla ekspozycji czasowych (848 m²) wraz z foyer (328 m²), a na kondygnacji P -2 kasa (93 m²) oraz foyer (340 m²).

Przestrzeń wystawienniczą uzupełniają również podziemny hol centralny (306 m²) oraz miejsce na wystawy czasowe w budynku Centrum Scenografii Polskiej (222 m²).

Poza przestrzenią wystawienniczą w budynku głównym, w części podziemnej znajdą się także sale wykładowo-konferencyjne, biblioteka z czytelnią, sklepik muzealny, magazyny zbiorów, pracownie plastyczne i konserwatorskie, pracownie fotograficzne, warsztaty, pomieszczenia socjalne.

W nowej siedzibie Muzeum Śląskiego znajdować się będą również dwie restauracje: na parterze w budynku administracyjnym oraz na dwóch poziomach zabytkowego budynku byłej maszynowni szybu „Warszawa”.

Wybudowane obiekty:

Główny gmach Muzeum Śląskiego

 • powierzchnia zabudowy (część nadziemna): 1894,5 m²
 • kubatura: 172 914,24 m³
 • powierzchnia użytkowa: 16 968,50 m²
 • liczba kondygnacji: część expo – 2 kondygnacje podziemne, część administracyjna – 4 kondygnacje podziemne oraz 4 nadziemne

Centralny hol Kwartału Muzeów

 • obiekt o wymiarach 24,5 x 28,4 m
 • powierzchnia zabudowy: 695,7 m²
 • kubatura: 11 364,4 m³
 • powierzchnia użytkowa: 378,48 m²
 • powierzchnia usługowa: 77,80 m²
 • powierzchnia ruchu: 1056,59 m²
 • liczba kondygnacji: część ekspozycyjna i pomocnicza – 2 kondygnacje podziemne oraz główna sala holu o wysokości około 12,5 m

Garaż podziemny

 • trzykondygnacyjny garaż podziemny z 232 stanowiskami parkingowymi, w tym 12 dla osób niepełnosprawnych
 • powierzchnia zabudowy (część nadziemna): 66,3 m²
 • kubatura: 36 718,8 m³
 • powierzchnia użytkowa: 6806,20 m²
 • powierzchnia usługowa: 207,73 m²

Obiekty adaptowane:

RESTAURACJA [dawna maszynownia szybu „Warszawa”]

 • wymiary w rzucie wynoszą 19,26 x 12,11 m
 • powierzchnia zabudowy: 226,65 m²
 • kubatura: 3303,6 m³
 • powierzchnia użytkowa: 240,30 m²
 • powierzchnia usługowa: 29,58 m²
 • powierzchnia ruchu: 170,35 m²
 • liczba kondygnacji: 3, z czego jedna podziemna
  poziom 2: sala konsumpcyjna na 40 miejsc siedzących
  poziom 1: bar na 15 miejsc siedzących

CENTRUM SCENOGRAFII POLSKIEJ [dawny magazyn odzieżowy]

 • obiekt istniejący o wymiarach w rzucie 25,18 x 13,06 m
 • powierzchnia zabudowy: 328,85 m²
 • kubatura: 3414,4 m³
 • powierzchnia użytkowa: 569,06 m²
 • powierzchnia usługowa: 24,97 m²
 • liczba kondygnacji: 3
  poziom P1: sala ekspozycyjna, szatnia, sanitariaty, pomieszczenie techniczne
  poziom P2: pracownie
  poziom P3: biura, zaplecze sanitarne i socjalne

WIEŻA WIDOKOWA – adaptacja dawnej wieży wyciągowej szybu „Warszawa” na wieżę widokową

 • powierzchnia zabudowy: 131,62 m²
 • powierzchnia użytkowa: 104,57 m²