Założenia do Strategii

Założenia do Strategii dla Rozwoju Polski Południowej
w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego
 

Na podstawie art.11 ust.2, art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, uchwałą Nr3555/109/IV/2011 z dnia 22.12.2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Założenia do Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego. Dokument ten zawiera podstawową analizę potrzeb i możliwości współpracy województw, główne założenia do procedury formułowania dokumentu, pola współpracy oraz podmioty formułowania i wdrażania strategii. Założenia stanowią dokument bazowy dla dalszych prac nad strategią, który będzie opracowaniem komplementarnym w stosunku do innych dokumentów strategicznych sformułowanych i wdrażanych w obydwu województwach. Głównym celem podjęcia prac nad Strategią jest zidentyfikowanie możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazanie kierunków, typów i projektów umożliwiających rozwijanie współpracy, a w konsekwencji kreowanie Polski Południowej jako silnego i konkurencyjnego obszaru w Europie.

Załączniki
Założenia do Strategii Polski Południowej