Ankieta

Samorządy Województwa Małopolskiego i Śląskiego prowadzą prace nad  opracowaniem Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego. Ich celem jest dynamizacja współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazanie celów, kierunków i projektów, umożliwiających rozwijanie współpracy, a w konsekwencji kreowanie Polski Południowej jako silnego i konkurencyjnego obszaru w Europie.

Pragnąc zaangażować podmioty reprezentujących różnorodne środowiska oraz instytucje, w tym zwłaszcza środowiska samorządowe, branżowe, naukowe oraz organizacje pozarządowe, w procesie opracowania i wdrażania Strategii, Samorządy obu Województw przygotowały ankietę, której celem jest zbadanie opinii na temat możliwości oraz form współpracy pomiędzy podmiotami z województw małopolskiego i śląskiego na rzecz rozwijania potencjału społeczno-gospodarczego obydwu województw. 

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres: pkonior@slaskie.pl do dnia 7 marca 2012 roku.

Załączniki
Ankieta
Ankieta