I oraz II warsztaty

W ramach kolejnego etapu prac nad Strategią, na przełomie marca oraz kwietnia 2012 roku odbył się cykl warsztatów dla podmiotów regionalnych zarówno z województwa śląskiego jak i małopolskiego.

Celem organizacji warsztatów była identyfikacja wspólnych projektów, kluczowych z punktu widzenia rozwoju obu regionów również w kontekście przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W związku z powyższym w dniu 16 marca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przeprowadzono pierwszy warsztat w ramach opracowania Strategii. Zorganizowane spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom: integracji przestrzeni województw, podwyższaniu konkurencyjności gospodarki województw oraz promocji Polski Południowej. Druga część warsztatów została przeprowadzona w województwie małopolskim w dniu 20 kwietnia 2012 roku. Spotkanie to zostało poświęcone kolejnym zagadnieniom: współpracy metropolitalnej i rozwijaniu kapitału ludzkiego.

Załączniki
Prezentacja dr K. Wrana
Prezentacja wicemarszałek województwa śląskiego
Prezentacja marszałka województwa śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Relacje z warsztatów - 16 marca 2012
Relacje z warsztatów - 20 kwietnia 2012