Co czwarty z nas (2012)

Co czwarty z nas

Kampania przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi

Zdrowie psychiczne jest integralnym i niezwykle istotnym elementem zdrowia, co więcej nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia opisuje zdrowie psychiczne jako: „stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty."

Dane statystyczne ukazują, że ponad 450 milionów światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. O wiele więcej ma jednak problemy psychiczne. Ponad 27% dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku. W Polsce od początku lat 90 ubiegłego stulecia również obserwuje się sukcesywny wzrost zachorowalności na choroby psychiczne. Od 1997 do 2009 r. niemal 2-krotnie wzrosła liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. W 2009 roku prawie 1,6 mln pacjentów leczyło się w naszym kraju z powodu zaburzeń psychicznych.

Doceniając skalę problemów Zarząd Województwa Śląskiego wraz z Ministerstwem Zdrowia przeprowadzi na przełomie września i października br. na terenie region kampanię społeczną przeciwdziałającą dyskryminacji i stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania "Co czwarty z nas".

Przesłaniem kampanii jest ukazanie powszechności problemu zaburzeń psychicznych: „Co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym". Tak naprawdę każdy z nas jest w grupie ryzyka, dlatego akcja skierowana jest zarówno do osób zdrowych, jak i borykających się z problemami zdrowia psychicznego. Misją przedsięwzięcia jest zapobieganie stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego i zaburzeniami zachowania.

Elementy kampanii opierają się na wyliczance, która ukazuje, jak wiele osób spośród nas zmaga się z problemami zdrowia psychicznego, szczególnie takimi jak: autyzm, demencja, depresja, nerwica i schizofrenia.

Kampania reklamowa będzie obejmowała dystrybucję materiałów reklamowych w postaci plakatów, ulotek i banerów internetowych. Emitowane będą spoty radiowe (m.in. na antenie Polskiego Radia Katowice, Antyradia Katowice i Chilli ZET Katowice), a także spoty telewizyjne na ulicznych ekranach LED oraz w środkach komunikacji publicznej (KZK GOP). Reklamy zostaną umieszczone również w gablotach reklamowych przestrzeni publicznej (autobusowe i tramwajowe przystanki komunikacji miejskiej - centrum aglomeracji górnośląskiej).

Zwieńczeniem kampanii „Co czwarty z nas" będzie organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego (tj. 10 października br. o godzinie 10:00 w Sali Sejmu Śląskiego), konferencja "Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży". Konferencja skierowana będzie do przedstawicieli środowisk kształtujących postawy społeczeństwa oraz mających bezpośrednią styczność z osobami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi tj. nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych itp. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz jednostek psychiatrycznych województwa śląskiego. W ramach konferencji w Westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego zorganizowana zostanie wystawa prac osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kluczowym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczących korzyści płynących z promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania.

Co czwarty z nas