Konsultacje społeczne projektu wraz z prognozą

Rozpoczynają się konsultacje społecznych projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020, wyznaczający kluczowe pola współpracy pomiędzy oboma regionami, stanowi efekt pracy różnych środowisk, ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli samorządów województw małopolskiego i śląskiego.

Przygotowanie tego dokumentu poprzedziła debata społeczna.

Projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zamieszczonymi na stronie internetowej Województwa Śląskiego oraz w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Ligonia 46, pok. 483 w godzinach 7:30-15:30.

Konsultacje społeczne będą trwały od 23 października 2012 do 30 listopada 2012.

Uwagi, postulaty oraz propozycje do projektu Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgłaszać można poprzez formularz zgłaszania uwag.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać:

  • na adres:
    Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
    Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
    ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
  • faksem na numer: (32) 20 78 486,
  • pocztą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl

Uwagi można składać również ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, pok. 483 w godzinach 7:30 - 15:30.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki
Formularz zgłaszania uwag
Formularz zgłaszania uwag
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020
Projekt Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020
Uzgodnione zakresy prognozy oddziaływania na środowisko