Zakończono konsultacje społeczne

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu wraz z prognozą

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 308/219/IV/2012 z dnia 21.12.2012 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych Projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne trwały od 22 października do 30 listopada 2012 roku.

Uwagi oraz rekomendacje zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko zostaną poddane wnikliwej analizie oraz zostaną wykorzystane w trakcie trwających prac nad ostateczna redakcją dokumentu. Zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione zarówno w części diagnostycznej oraz w części dotyczącej zdefiniowanych celów i kierunków działań w zakresie niepowodujących zdecydowanych zmian dotyczących ustaleń Strategii.

Załączniki
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu wraz z prognozą
Zalącznik do sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych