Minister Rozwoju Regionalnego ogłasza konsultacje społeczne

Uwagi zgłaszać można do 16 października 2013

5 kwietnia 2013 na wspólnej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego została przyjęta Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020. Zgodnie z treścią deklaracji przyjętej na tym posiedzeniu Strategia została przekazana Ministrowi Rozwoju Regionalnego celem podjęcia działań zmierzających do przyjęcia dokumentu przez Radę Ministrów jako strategii ponadregionalnej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Na bazie zapisów dokumentu opracowanego przez samorządy województw oraz w wyniku prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstał dokument rządowy pod nazwą Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Zgodnie z obowiązującą procedurą opracowywania dokumentów strategicznych dokument zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych.

Treść dokumentu oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Minister Rozwoju Regionalnego
rozpoczyna konsultacje projektu
Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020

Projekt dokumentu dostępny jest w:

  • Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
    Warszawa, ul. Żurawia 3/5, godziny pracy punktu: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00
  • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie
    Departament Polityki Regionalnej, ul. Wielicka 72, p. 309, godziny pracy: pn.-pt. 8.00-16.00
  • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach
    Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego, ul. Ligonia 46, p. 484, godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

a także na stronach internetowych

www.mrr.gov.pl

www.malopolskie.pl

www.slaskie.pl

Uwagi zgłaszać można do 16 października 2013 r. na adres poczty elektronicznej:

strategiapolskipoludniowej@mrr.gov.pl

lub na adres pocztowy:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Programów Ponadregionalnych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

z dopiskiem „uwagi do strategii"