Strategia przyjęta przez Rząd

Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Polski Południowej do roku 2020

To pierwsza strategia makroregionalna przyjęta przez rząd, która została przygotowana z inicjatywy samorządów województw.

Prace nad wspólną strategią dla województw małopolskiego i śląskiego zostały zainicjowane w maju 2011 r. podpisaniem porozumienia pomiędzy zarządami obu regionów. Zwieńczeniem trwających niemal dwa lata prac była wspólna sesja Sejmików Województw Małopolskiego i Śląskiego na Wawelu (5 kwietnia 2013 r.), podczas której przyjęty został dokument pod nazwą Strategia dla Rozwoju Polski w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020. Dzięki temu dokumentowi ma być lepiej wykorzystywany potencjał obu regionów i zwiększyć się skuteczność realizowanych projektów. Obecnie trwają prace nad jego wdrażaniem. Ich wynikiem jest m.in. to, że część zapisanych w dokumencie przedsięwzięć umieszczona została w mandatach negocjacyjnych tzw. Kontraktu Terytorialnego obu województw.

Po ponad pół roku prac Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 została przyjęta przez rząd 8 stycznia 2014 r. Cele rządowej Strategii Rozwoju Polski Południowej - przyjętej jako tzw. strategia ponadregionalna - są tożsame z wcześniejszym dokumentem regionalnym. Różnice w dokumentach wynikają z konieczności dostosowania tekstu samorządowej strategii do dokumentów rządowych. Dlatego usunięto z niego m.in. listy projektów (inwestycyjnych, głównie infrastrukturalnych), zmodyfikowano też tzw. system wskaźników czy system wdrażania.

Głównymi instrumentami zapewniającymi finansowanie rządowej Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 mogą być: krajowe i regionalne programy operacyjne, programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i inne krajowe programy rozwoju.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020”