Spotkanie z parlamentarzystami

Powołanie Rady Koordynującej współpracę województw śląskiego i małopolskiego w realizacji wspólnej strategii

O strategii dla Śląska i Małopolski dyskutowali dziś samorządowcy i parlamentarzyści obu regionów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, biznesu i kultury.

Istotnym czynnikiem, który w przyszłości zdecyduje o sukcesie Strategii, jest wsparcie ze strony parlamentarzystów z obu regionów. Powodzenie zapisanych w niej zamierzeń wymaga bowiem nie tylko wsparcia na rzecz Polski Południowej, ale przede wszystkim mobilizowania podmiotów z obu województw do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju całego makroregionu. W związku z powyższym w dniu 17 lutego 2014 roku w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbyło się spotkanie z udziałem samorządowców i parlamentarzyści obu regionów. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele świata nauki, biznesu i kultury.

W czasie spotkania przedstawione zostały najważniejsze atuty i wyzwania rozwojowe oraz cele rozwoju Polski Południowej. Zaprezentowane zostały także możliwości realizacji i finansowania projektów ponadregionalnych na poziomie krajowym.

Jednym z punktów spotkania było wręczenie aktów powołań dla Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski Południowej. Jej zadaniem będzie nadzór, opiniowanie i projektowanie współpracy regionów, ale też koordynacja prac zespołów projektowych. W jej skład weszli przedstawiciele województwa śląskiego i małopolskiego.

Załączniki
Prezentacja Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły
Prezentacja Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy
Skład Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski Południowej (powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego)

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o spotkaniu