Podsumowanie konsultacji społecznych

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

5 marca 2015 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” opracowanego w ramach projektu systemowego Mam zawód – mam pracę w regionie.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Śląskiego dziękuje za aktywny udział w konsultacjach społecznych Programu.

Na podstawie art. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649) publikujemy listę zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich.

Załączniki
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"