Zmiana harmonogramu prac

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 46/164/V/2017 podjętą w dniu 10 stycznia 2017 r. zmienił uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 668/108/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Założeń Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.

Wprowadzona zmiana w Założeniach Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego dotyczy zmiany Harmonogramu prac.

Załączniki
Harmonogram prac nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Nr 46/164/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2017