Spotkanie z parlamentarzystami Unii Europejskiej

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Marszałek Województwa Śląskiego dyskutowali o ochronie środowiska
27 marca 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Wiceprzewodniczący Zarządu Lucjan Kępka spotkali się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. W czasie spotkania przedstawiono problematykę ochrony środowiska w Województwie Śląskim. Zebrani dyskutowali nt. programu pomocowego Unii Europejskiej ISPA " Ochrona Środowiska. Omówiono działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako regionalnego instrumentu finansowania inwestycji ekologicznych. Dr Bogumił Szczupak, Doradca Marszałka ds. Rozwoju Regionalnego dokonał prezentacji Województwa Śląskiego. W spotkaniu obok przedstawicieli Komisji ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Polityki Konsumenckiej Parlamentu Europejskiego uczestniczyli także przedstawiciele Wojewody Śląskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz WFOŚiGW.