Fundusz Dotacji Lokalnych Programu Phare Inicjatywa II

10 maja 2001 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego obradował Regionalny Komitet Sterujący programu Unii Europejskiej Phare Inicjatywa II
10 maja 2001 Regionalny Komitet Sterujący do programu Unii Europejskiej Phare Inicjatywa II ocenił wnioski gmin zgłoszone do II Fazy Funduszu Dotacji Lokalnych. RKS pod przewodnictwem Lucjana Kępki Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego, zakwalifikował 30 wniosków " 23 z Województwa Śląskiego, 3 z Dolnośląskiego i 4 z Małopolskiego. Zgodnie z regulaminem wniosek, któremu przyznano więcej niż 65 punktów może uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dotacji Lokalnych. Łączna wartość dotacji wyniesie od 5 do 7 mln euro. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Komisja Europejska. Fundusz Dotacji Lokalnych obejmuje gminy z Województw Dolnośląskiego, Małopolskiego i Śląskiego. Środki programu przeznaczone zostaną na współfinansowanie inwestycji łagodzących skutki restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Mogą być one przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, modernizację infrastruktury wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz transfer technologii. Pieniądze wykorzystane mogą być także w projektach z dziedziny edukacji i transportu. O dotacje ubiegało się 46 gmin, które złożyły 75 wniosków na łączną kwotę ok. 18,5 mln euro. Po 7 wniosków złożyły gminy z terenu województw Dolnośląskiego i Małopolskiego. Pozostałe wnioski pochodzą z Województwa Śląskiego. Złożone projekty dotyczą m.in. budowy i modernizacji dróg, budynków i sieci kanalizacyjnej, tworzenia centrów edukacji, uzbrojenia terenów przeznaczonych pod działalność MŚP oraz tworzenia stref aktywności gospodarczej. RKS wytypuje wnioski biorąc pod uwagę przewidywane rezultaty projektu, ponadlokalny charakter inwestycji, ich wpływ na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych oraz dostosowanie projektu do istniejącej w gminie infrastruktury. Przyjęte przez Komitet Sterujący i zaakceptowane przez zarządy województw wnioski przesłane zostaną do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Praca Komisji powinna zakończyć się w lipcu br. W pierwszej fazie Funduszu Dotacji Lokalnych zakończonej pod koniec ubiegłego roku zaakceptowanych zostało 21 projektów na łączną kwotę ok. 4,5 mln euro.