GARR rekomendowany na administratora programów dla sektora MŚP

24 lipca 2001 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego została rekomendowana przez komisję konkursową na koordynatora programów przeznaczonych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw finansowanych ze środków Ministerstwa Gospodarki oraz programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza
Komisja powołana została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego dr. Jana Olbrychta. Obradom komisji przewodniczył Członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Guła. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Prezydent Katowic Piotr Uszok, Starosta Bielski Jacek Falfus, Starosta Częstochowski Wiesław Bąk oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wygrała konkurs na Regionalną Instytucję Finansującą. Do jej zadań należeć będzie m.in. administrowanie instrumentami wsparcia sektora MŚP w regionie oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla przedsiębiorstw zainteresowanych pomocą. Regionalna Instytucja Finansująca będzie odpowiedzialna za obsługę administracyjną programów pomocowych Unii Europejskiej Phare, podpisywanie umów o uzyskanie dotacji z przedsiębiorcami, a także monitorowanie realizacji inwestycji oraz promocję programów wsparcia. Punkt Konsultacyjno-Doradczy będzie bezpłatnie udzielał zainteresowanym przedsiębiorcom informacji oraz będzie świadczył usługi doradcze dotyczące programów wsparcia MŚP i warunków ich otrzymania. Przed rozpoczęciem działań przez GARR niezbędne jest jeszcze otrzymanie akredytacji Komisji Europejskiej oraz podpisanie umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polską Agencją Rozwoju Regionalnego.