Spotkanie nt. współpracy Województwa Śląskiego i Północnej Nadrenii-Westfalii

Radca Ministerialny rządu kraju Północnej Nadrenii-Westfalii Klaus Weßler przez cztery dni gościł w Województwie Śląskim
1 lutego br. członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Guła spotkał się z Klausem Weßlerem Radcą Ministerialnym rządu kraju Północnej Nadrenii-Westfalii oraz Peterem Ohrem Konsulem Generalnym Niemiec. Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę i propozycje wspólnych przedsięwzięć. Za najważniejszy uznano program wymiany młodzieży, współpracę w dziedzinie kultury oraz wspólne działania w ramach Trójkąta Weimarskiego. Klaus Weßler wyraził nadzieję, iż do współpracy włączone zostaną także instytucje oraz samorządy lokalne. Spotkanie z Jerzym Gułą było jednym z punktów czterodniowej wizyty Radcy Ministerialnego Północnej Nadrenii-Westfalii w Województwie Śląskim.