Biuro Zamiejscowe w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  • wejście główne od strony ul. Jana III Sobieskiego,
  • wejście boczne z parkingu od strony ul. Korczaka.

Do wejścia od strony ul. Korczaka prowadzą schody. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Sobieskiego (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Wchodzenie do budynku odbywa się z poziomu chodnika. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Recepcja znajduje się na wprost drzwi wejścia głównego. Osoba na wózku inwalidzkim może przedostać się na hol głównej klatki schodowej za pomocą pochylni znajdującej się za recepcją.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy zainstalowanej w holu głównym. Platformę załącza pracownik recepcji (nieużywana platforma po określonym czasie ok. 5 minut przechodzi w stan spoczynku). W budynku nie ma windy. Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest oznakowana (tabliczka na drzwiach toalety). Na korytarzach znajdują się tabliczki informujące o kierunku do toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na końcu korytarza skrzydła od strony ul. Sobieskiego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Korczaka w strefie parkingów miejskich.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na platformie SEKAP.