Festiwal Edukacyjny 2022

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
Warsztaty, wykłady, pokazy dobrych praktyk dla wszystkich nauczycieli

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach co roku organizuje Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. Festiwalowi towarzyszy już od 24 lat Giełda Wydawców.

W trakcie wydarzenia odbędą się bezpłatne warsztaty metodyczne prowadzone przez konsultantów ośrodka i zaproszonych specjalistów, w tym pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Zorganizowane zostaną zajęcia służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, pokazy działań i możliwego wsparcia dla nauczycieli oferowanego przez instytucje nauki i kultury. Uczestnicy mogą brać udział dodatkowo w różnego rodzaju imprezach towarzyszących, pokazach prac uczniów szkół zawodowych, mają okazję do nawiązywania kontaktów zawodowych z różnymi instytucjami przydatnymi w pracy szkoły. W tym roku wydarzenie będzie miało formę hybrydową.

Najbliższa edycja Festiwalu edukacyjnego „Nowe inspiracje” odbędzie się: 22 kwietnia (on-line) i 23 kwietnia (stacjonarnie, w siedzibie ośrodka) 2022 r.

W programie niemal 100 bezpłatnych warsztatów metodycznych i wykładów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania na temat m.in.:

  • nowoczesnego podejścia do edukacji przyrodniczej i matematycznej, mechatroniki, narzędzi interaktywnych i aplikacji, myślenia wizualnego,
  • wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, w tym na temat: matematyki w nowoczesnym wydaniu, integracji, arteterapii, logopedii, relacji,
  • przedmiotów humanistycznych we wszystkich przejawach, w tym na temat tutoringu, awangardy filmowej, lektur szkolnych w kontekście ekologicznym, prawa autorskiego w rzeczywistości szkolnej, działań artystycznych, edukacji kulturowej, w tym adaptacji w szkole osób z innej kultury.

Oprócz tego:

  • zajęcia służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, w tym o myśleniu krytycznemu, kształtowaniu umiejętności społecznych, manipulacjach językowych, motywacji, teatrze, architekturze,
  • spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej.
Załączniki
Plakat [PDF 2,3MB]
Ulotka [PDF 496,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Festiwal Edukacyjny "WOM" - Nowe Inspiracje 2022

Filmy 


tagi: