Fundusze przedakcesyjne


I. Programy pomocowe

Pomoc Unii Europejskiej dla Województwa Śląskiego (tak jak dla Polski) przebiegała w dwóch etapach: programy pomocowe i programy przedakcesyjne.