IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme

IN SITU – projekt dla innowacji społecznych w regionie

 Logo programu Logo programu

Województwo Śląskie reprezentowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej przystąpiły jako partnerzy do realizacji międzynarodowego projektu “IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme”.

Partnerami projektu są również:

  • Miasto Wiedeń (Vienna Board of Education) – Lider projektu,
  • Vienna University of Economics and Business (Austria),
  • Region of Veneto - Department of Labour (Włochy),
  • ENAIP Veneto Social Enterprise (Włochy),
  • Stuttgart Region Economic Development Corporation (Niemcy),
  • Stuttgart Media University (Niemcy),
  • Miasto Rijeka (Chorwacja),
  • Science and Technology Park of the University of Rijeka Ltd. (Chorwacja),
  • Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an Institution (Słowenia),
  • OZARA d.o.o. Service and Disability Company (Słowenia).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększania konkurencyjności Europy Środkowej w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. W ramach projektu w każdym z 6 partnerskich regionów (Województwo Śląskie – Polska, Miasto Wiedeń – Austria, Region Veneto – Włochy, Stuttgart – Niemcy, Rijeka – Chorwacja, Maribor – Słowenia) powstaną Regionalne Centra Innowacji Społecznych (Regional Social Innovation Hubs), których celem jest wieloaspektowe wsparcie długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+. Dzięki współpracy w projekcie te dwa pokolenia będą się uczyć od siebie nawzajem, wymieniając doświadczenia, uzupełniając brakujące umiejętności i kompetencje. Uczelnie, regiony oraz podmioty społeczne z Europy Środkowej wypracują międzynarodowy ekosystem innowacji społecznych oparty o założenia przedsiębiorczości społecznej, programy treningowe oraz mentoring. Partnerstwo będzie wspólnie opracowywać i wdrażać dostosowane do potrzeb usługi rozwoju biznesu i schemat wsparcia, w celu promowania integracji grup w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez innowacje społeczne i nowe przedsiębiorstwa społeczne.

Województwo Śląskie i Akademia WSB będą odpowiedzialne za stworzenie i wdrożenie w województwie śląskim strategii rozwoju innowacji społecznych ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w regionalnych organizacjach wspierających osoby defaworyzowane.

Linki do stron zewnętrznych
IN SITU - Aktualności
Strona internetowa projektu