Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

 graf. UMWS graf. UMWS
1 grudnia 2020 transmisja na żywo

We wtorek 1 grudnia w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Śląski Pakiet dla Gospodarki to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla firm z regionu zainicjowana przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Na wsparcie regionalnej gospodarki przeznaczono łącznie prawie 1,4 mld złotych ze środków unijnych zarządzanych z poziomu województwa. Fundusze te zostały rozdzielone na pięć filarów, w ramach których zostały przyznane podmiotom ubiegającym się o wsparcie:

 • I filar: pożyczki bezzwrotne i płynnościowe,
 • II filar: outplacement i wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy,
 • III filar: wsparcie bezzwrotne – inwestycje w MŚP,
 • IV filar: samorządowe działania wspierające,
 • V filar: wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

Podczas spotkania omówiona zostanie sytuacja gospodarcza regionu w czasie pandemii koronawirusa, uczestnicy zapoznają się także z działaniami podjętymi przez województwo w ramach każdego z wymienionych wyżej filarów. Ważnym punktem programu będzie podsumowanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki i przedstawienie planów województwa na przyszłość.

Konferencja odbędzie się w godz. 11.00-13.00 w formie on-line. Udział w niej będzie można wziąć poprzez platformę internetową (dla zarejestrowanych uczestników - link do rejestracji) lub poprzez serwis vimeo (transmisja na żywo dla niezarejestrowanych uczestników).

Konsultacje dla przedsiębiorców

Od godziny 10:00 do 15:00 przy wirtualnych stoiskach informacyjnych na przedsiębiorców będą czekać konsultanci, z którymi będzie można omówić bieżącą sytuację firmy i dowiedzieć się, z jakiego rodzaju wsparcia można skorzystać. Z bezpłatnych konsultacji będą mogli skorzystać wyłącznie zarejestrowani uczestnicy konferencji.

Organizatorzy przegotowali 7 stoisk informacyjnych prowadzonych przez:

 • Fundusz Górnośląski S.A.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ­– Regionalne Centrum Wsparcia
 • Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
 • Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Linki do stron zewnętrznych
Link do rejestracji
Bezpłatne konsultacje dla firm podczas konferencji Śląskiego Pakietu dla Gospodarki
Na żywo - relacja z konferencji