Konsultacje społeczne projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

 graf. UMWS graf. UMWS
Uwagi składać można do 30 czerwca 2021

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konsultacje społeczne Projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.02.

Województwo śląskie jest obszarem, którego dotyczą największe wyzwania transformacyjne w Unii Europejskiej. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji będzie podstawą do wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzystania z innych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE.

Czas trwania konsultacji: 16-30 czerwca 2021r. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszytscy zainteresowani m.in. samorządy, partnerzy społeczni i gospodarczy.

Uwagi do projektu przesyłać należy do 30 czerwca 2021 r. wyłącznie na formularzu:

  • elektronicznie na adres transformacja@slaskie.pl
  • pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
    Departament Rozwoju Regionalnego
    ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
    z dopiskiem „Konsultacje–TPST v.02”

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konsultacji