Konsultacje w sprawie podziału unijnych środków

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027"

W formule on-line odbyła sie konferencja z udziałem marszałka Jakuba Chełstowskiego dotycząca podziału funduszy europejskich dla województwa na lata 2021 – 2027. Konferencja miała formę konsultacji, a jej celem było włączenie mieszkańców regionu do aktywnego uczestnictwa w procesie planowania funduszy europejskich, w tym środków dedykowanych transformacji społeczno-gospodarczej.

- Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro. Do naszego województwa ma trafić kwota nawet 4,8 mld euro. Powoli kończy się etap dyskusji, a nadchodzi czas decyzji. Nadchodzi powoli czas rozpisywania konkursów, na podstawie których fundusze będą dzielone. Jednak transformacja, która jest celem, musi być mądra. Nie może prowadzić do ubóstwa. Prognozy gospodarcze nam sprzyjają. W rankingu przygotowanym przez Financial Times zajęliśmy bardzo wysokie szóste miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej wśród wszystkich regionów Europy – przypomniał marszałek Jakub Chełstowski dodając, że największym wyzwaniem będzie spełnienie wymogów komisyjnych.

W ramach podziału środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji aż 703,5 mln euro zostanie przeznaczonych na ekologię, w tym odnawialne źródła energii. Kwota ponad 212 mln euro ma trafić na Mobilne Śląskie, 671,8 mln euro na zadania społeczne, ponad 176 mln euro na zadania ujęte w paragrafie Śląskie dla Mieszkańca i 238 mln euro na projekty Bliżej Obywateli.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Fundusze Europejskie 2021-2027

Filmy