Najlepsi muzealnicy wyróżnieni

 Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS
Poznaliśmy laureatów Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2021

Nagrodami honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego. W imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego nagrody wręczył wyróżnionym radny Sejmiku Zbigniew Przedpełski. Obecny był też radny Sejmiku Bartłomiej Kowalski.

„Gratuluję wszystkim muzealnikom, których praca dostarcza nam wielu wrażeń, a szczególnie wyróżnionym i nagrodzonym. Cieszę się, że muzea nie przypominają już instytucji sprzed lat, unowocześniają się, wzbogacają swoją ofertę o multimedia i docierają do młodych odbiorców, oferując im edukację i rozrywkę w jednym” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Nagrody przyznawane są za wydarzenia, które miały miejsce w roku poprzedzającym daną edycję przyznawania nagród. Na konkurs wpłynęły łącznie 35 zgłoszenia z 15 muzeów województwa śląskiego. W tym roku łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40.000 zł.

Nagrody za wydarzenie muzealne roku przyznawane są w 4 kategoriach:

 • wystawy (13 zgłoszeń)

Nagroda główna trafiła do Muzeum w Gliwicach za wystawę „Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. Połowy XX wieku na Górnym Śląsku.

 • publikacje książkowe (7 zgłoszeń)

Nagroda główna trafiła do Muzeum w Gliwicach za publikację „Synagogi na Górnym Śląsku” autorstwa Bożeny Kubit, Przemysława Nadolskiego i Jerzego Krzysztofa Kosa.

 • dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym wydawnictwa multimedialne (10 zgłoszeń)

Nagroda główna trafiła do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za projekt „Sztrykowane heklowane, biglowane – skarby śląskiej szafy”.

 • dokonania z zakresu konserwacji (5 zgłoszeń)

Nagrodą główną wyróżniono Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za przedsięwzięcie „Obiekt 3 Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie w ramach projektu – Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku ustanowiono w 2006 roku. Przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej w województwie śląskim dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS Wydarzenie muzealne 2021 roku. fot. UMWS

Załączniki
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2021 [PDF 270,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o nagrodach