Nowe ambulanse na śląskich drogach

Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

W przekazaniu pojazdów uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Izabela Domogała i dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach. To kolejne pojazdy spośród dziesięciu ambulansów typu C, które trafiły do regionu. Ich łączny koszt to w sumie 4,4 mln zł.

„Dzisiaj realizujemy to, co udało się zrobić na poziomie współpracy z Komisją Europejską i ze stroną rządową. Byliśmy jednym z trzech regionów w Unii Europejskiej, który uzyskał zgodę na szybką zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, by skutecznie walczyć z COVID-19. Te ambulanse to nowoczesny sprzęt, pogotowie ratunkowe jest na pierwszej linii w walce z epidemią i nasi medycy i ratownicy muszą być dobrze zabezpieczeni. Kilka dni temu przekazaliśmy podobne ambulanse w Cieszynie, wczoraj jeden w Żorach, to jest realne wsparcie dla służby zdrowia” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach trafił najbardziej zaawansowany rodzaj ambulansu - ruchoma jednostka intensywnej opieki. Został skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. Nowe karetki trafią również do: Katowic, Gliwic, Bytomia, Tychów, Świętochłowic.

Nowoczesne pojazdy z wyposażeniem są przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego. Będą wyjeżdżać do pacjentów w stanach zagrożenia życia: z dusznościami, bólami w klatce piersiowej, a także do wypadków drogowych. To ambulanse reanimacyjne z pełnym wyposażeniem: noszami, pompą infuzyjną, defibrylatorem.

„Wszystkie działania związane ze wsparciem szpitali, nie tylko tych wojewódzkich, ale też zakaźnych i powiatowych, to ponad 280 mln zł. W tym roku te placówki zostały doposażone w sprzęt, przeprowadzono stosowne inwestycje. Urząd Marszałkowski w podległych mu szpitalach stworzył 1,3 tys. miejsc covidowych i jesteśmy gotowi na to, by odtworzyć te oddziały w razie potrzeby. Jesteśmy po to, by pomagać i wspierać szpitale i służbę zdrowia w tym trudnym czasie” - mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Pieniądze na zakup nowych karetek pochodzą ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 procent). Część środków pochodzi z budżetu województwa śląskiego (10 procent) i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (5 procent). Zakup kolejnych 10 nowoczesnych ambulansów planowany jest w drugim kwartale przyszłego roku.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach posiada obecnie 130 ambulansów, w tym 78 systemowych. Ambulanse zmienia się średnio co 5 – 6 lat, albo po przejechaniu 200 tys. kilometrów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Cztery kolejne ambulanse trafiły do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach