Oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 graf. UMWS graf. UMWS
Заява Управління Маршалка Сілезького воєводства

W mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego udziela wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł obywatelom Ukrainy przebywających w województwie śląskim. Informacje te wprowadzają w błąd obywateli Ukrainy przebywających w województwie śląskim. Skutkiem są pojawiające się nadzieje obywateli Ukrainy na otrzymanie takiej kwoty.

Apeluję do redakcji i osób, które te nieprawdziwe informacje przekazują, aby je usunęły i opublikowały oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Rozpowszechnianie tych informacji jest graniem na emocjach ludzi, którzy uciekając przez wojną liczą na pomocną dłoń.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego od początku konfliktu w Ukrainie udziela realnej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Szczegółowe informacje na temat pomocy można znaleźć na stronie internetowej www.slaskie.pl w zakładce Informacje dla uchodźców z Ukrainy.

Sławomir Gruszka
rzecznik prasowy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


У засобах масової інформації з’явилася неправдива інформація про те, що Управління Маршалка Сілезького воєводства надає фінансову допомогу у розмірі 1000 злотих на одного громадянина України, що перебуває на території Cілезького воєводства. Ця інформація вводить в оману громадян України, що перебувають на території Сілезького воєводства. В результаті цього у громадян України з'являтьється надія на отримання цих коштів.

Звертаюся до редакцій та осіб, які надають цю неправдиву інформацію, з вимогою видалити її та опублікувати заяву Управління Маршалка Cілезького воєводства. Поширення цієї інформації є грою на почуттях осіб, які , втікаючи від війни, розраховують на руку допомоги.

Від початку конфлікту в Україні Управління Маршалка Сілезького воєводства надає реальну допомогу біженцям з України. Детальну інформацію про допомогу можна знайти на інтернет сторінці www.slaskie.pl, у закладці «Інформація для біженців з України». 

Славомір Грушка
Прес-секретар
Управління Маршалка Сілезького воєводства 


tagi: