Poprawić bezpieczeństwo na drogach

 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Katowicach odbyło się spotkanie w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

„Bezpieczeństwo na drogach jest naszym priorytetem, stąd szereg działań i inwestycji na drogach wojewódzkich, związanych z budową nowej infrastruktury, modernizacją dróg, ale także liczne akcje i działania edukacyjne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa. Liczba wypadków i ich charakter potwierdzają, że lepsze oświetlenie oraz zabezpieczenie przejść dla pieszych, to szansa na ochronę zdrowia i życia mieszkańców” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Wśród najistotniejszych kwestii poruszonych w trakcie spotkania było podsumowanie marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Program jest realizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie. Celem programu jest wsparcie inwestycji drogowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i montaż nowoczesnego oświetlenia przejść dla pieszych, budowę lub przebudowę przejść i zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników w ruchu drogowym. Program obejmuje inwestycje na drogach gminnych, powiatowych, miast na prawach powiatu i wojewódzkich. Budżet programu to 3 mln zł. Program realizowany jest od marca do grudnia 2022 roku. Łącznie wpłynęły 132 wnioski, z czego 121 zostało objętych dofinansowaniem.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przedstawili także stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim na tle Polski za okres 6 miesięcy w latach 2018-2022.


Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest instytucją doradczą marszałka województwa i zespołem koordynacyjnym działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań WRBRD należy m.in.: opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie, szkolenie kadr, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz analizowanie i ocena działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Tomasz Żak / UMWS