Praktyki i staże

Staże i praktyki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stale poszukuje kandydatów na: staże organizowane w ramach: umów zawieranych z powiatowymi urzędami pracy, instytucjami zewnętrznymi jak również staże z projektów unijnych itp. oraz praktyki zawodowe i absolwenckie.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego to doskonała okazja do poznania pracy w instytucji regionalnej szczebla samorządowego oraz do zapoznania się z  funkcjonowaniem pracy w wybranym Departamencie. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego to różnorodność zadań, przedsięwzięć, programów i projektów. Osoby zainteresowane mogą poszerzyć swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, co z pewnością ułatwi im rozwój dalszej kariery zawodowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Kadr i Płac – Referat naboru i rozwoju pracowników 

ul. Ligonia 46, Katowice 40-037

telefon: +48 (32) 20 78 366

e-mail: jhaja@slaskie.pl, akonderak@slaskie.pl, sgajda@slaskie.pl